Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat i Medi Ambient

L'EUTDH ha elaborat un manual amb l'objectiu de descriure el seu Sistema Integrat de Qualitat i de Medi Ambient i assegurar així el compliment de tots els compromisos de servei adquirits:

 • Mantenir un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels alumnes i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de les normes UNE EN ISO 9001 i UNE EN ISO 14001 vigents.
 • Coordinar- se amb el Sistema Intern de Qualitat (SIC)  de la UAB en totes aquelles directrius, plans, documentació i accions  que siguin necessàries d´ acord l´indicat al mateix.
 • Garantir la millora contínua del sistema de qualitat i medi ambient en tots els seus processos docents i administratius a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal.
 • Garantir la personalització de l´orientació laboral de l´alumne, a través de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, amb un seguiment individual que ha de permetre recolzar-lo en la consolidació del seu perfil professional detectant les seves actituds i aptituds.
 • La promoció de conductes i comportaments responsables amb el medi ambient.
 • El desenvolupament de les activitats formatives de forma congruent amb els valors ambientals per tal de que l´exercici professional i laboral dels futurs titulats sigui responsable amb el medi ambient.
 • La col·laboració, cooperació i coordinació amb l'Àrea de Prevenció i Assistència i l'Oficina de Medi Ambient de la UAB en la seva política ambiental i actuacions derivades.
 • El desenvolupament de les activitats de formació interna necessàries destinades a la comunitat de l´EUTDH (professorat, personal d´administració i serveis i estudiants) per tal de complir els objectius de la política  de qualitat i ambiental del centre.
 • La sensibilització pels valors ambientals en tota promoció, planificació, comercialització, gestió i administració de productes, línies d´activitat i projectes turístics, de forma especial als projectes de recerca i consultoria.
 • El desenvolupament de la comunicació interna i externa necessària, així com les activitats d´informació, per tal d´afavorir el compliment del sistema integrat de qualitat i medi ambient.
 • La reducció de consums, el reciclatge i la reutilització de residus i materials i la prevenció de la contaminació.
 • La coordinació i col·laboració amb els proveïdors per tal d´utilitzar matèries primeres i productes ecològics.
 • El compliment de la legislació ambiental així com d´altres compromisos que es puguin subscriure en aquesta matèria.

L'EUTDH va ser el primer centre universitari espanyol, l'octubre de 1999, en obtenir la certificació segons la norma de qualitat UNE-EN ISO 9002 i, des de l'any 2003, segons la norma ISO 9001, tant pel que fa als seus procediments docents com als de gestió. A aquesta certificació s'hi va afegir, l'any 2007, l'homologació del centre segons la norma de medi ambient UNE-EN ISO 14001 amb la creació del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMA).

Per altra part, també la UAB treballa per aconseguir el nivell màxim de qualitat en totes les activitats que duu a terme en els diversos àmbits en els que intervé. És per això que s'han posat en marxa diferents iniciatives, i alguns serveis de la Universitat han rebut certificacions de qualitat oficials com l'EUTDH.

 

 


Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´estudiant 2016-2017
Simulador del preu de la teva matrícula
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB
Consulta l´aulari de FUABformació
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil