Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat i Medi Ambient

L'EUTDH ha elaborat un manual amb l'objectiu de descriure el seu Sistema Integrat de Qualitat i de Medi Ambient i assegurar així el compliment de tots els compromisos de servei adquirits:

 • Mantenir un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels alumnes i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de les normes UNE EN ISO 9001:2000 i UNE EN ISO 14001:2004.

 • Garantir la millora contínua de tots els seus processos docents a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal docent, administratiu i auxiliar.

 • Garantir la personalització de l'orientació laboral de l'alumne, a través del Programa Professional, amb un seguiment individual que ha de permetre recolzar-lo en la consolidació del seu perfil professional detectant les seves actituds i aptituds.

 • La promoció de conductes i comportaments responsables amb el medi ambient.

 • El desenvolupament de les activitats formatives al centre en turisme, hoteleria i oci de forma congruent amb els valors ambientals per tal de que l'exercici professional i laboral dels futurs titulats sigui responsable amb el medi ambient.

 • La col·laboració, cooperació i coordinació amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UAB en la seva política ambiental i actuacions derivades en particular en aquelles iniciatives que són impulsades per la UAB atès el conveni d'adscripció i relació de dependència i ubicació al Campus de la UAB.

 • El desenvolupament de les activitats de formació interna necessàries destinades a la comunitat universitària de l'EUTDH (professorat, personal d'administració i serveis i estudiants) per tal de complir els objectius de la política de qualitat i ambiental del centre.

 • La sensibilització pels valors ambientals en tota promoció, planificació, comercialització, gestió i administració de productes, línies d'activitat i projectes turístics, de forma especial als projectes de recerca i consultoria.

 • El desenvolupament de la comunicació interna i externa necessària, així com les activitats d'informació, per tal d'afavorir el compliment del sistema integrat de qualitat i de medi ambient.

 • La reducció dels consums de recursos i matèries primeres als mínims possibles, el reciclatge i reutilització de residus i materials i la prevenció de la contaminació.

 • La coordinació i col·laboració amb els proveïdors per tal d'utilitzar matèries primeres i productes ecològics.

 • El compliment de la legislació ambiental així com d'altres compromisos que es puguin subscriure en aquesta matèria.

Per altra part, també la UAB treballa per aconseguir el nivell màxim de qualitat en totes les activitats que duu a terme en els diversos àmbits en els que intervé. És per això que s'han posat en marxa diferents iniciatives, i alguns serveis de la Universitat han rebut certificacions de qualitat oficials com l'EUTDH .

A l'octubre del 1999, el LGAI va certificar l'homologació nacional i europea de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB segons la norma de qualitat UNE-EN ISO 9002; i des de l'any 2003, el sistema de qualitat gaudeix de la certificació ISO 9001, tant pel que fa als procediments d'ensenyament com als relacionats amb la gestió. L'EUTDH va ser el primer centre universitari espanyol que va obtenir aquesta certificació

8 de setembre de 2011

Contacta amb l\'EUTDH
Mes Informacio
Guia de l\'estudiant 2013-14
Masters i postgraus - Nova oferta
Vila Universitària
EUTDH - Facebook
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  
Segell IQUA   Banner a+ 9001   Banner a+ 14001   Premis Competitivitat 2007