Universitat Autònoma de Barcelona

Postgrau en Màrketing i Finances Hoteleres 2012-13 (6a edició)

El sector de la hoteleria, en qualsevol de les seves modalitats i dimensions esta en permanent expansió. Atenent en cada cas a les seves estratègies, tant les grans como les petites cadenes i grups hotelers aprofiten la bona marxa dels seus mercats per a expandir-se amb nous hotels en compra o en gestió. Aquest fet reclama nous professionals amb alt perfil acadèmic i experiència en el sector.

El Programa de Postgrau en Màrketing i Finances Hoteleres neix amb l´ànim de facilitar en aquells directius de departaments de hotels i cadenes hoteleres, els coneixements en marketing i finances que els resultaran fonamentals per a encarar aquests nous reptes directius. Tota aquesta formació s´imparteix a nivell universitari i amb els nivells de qualitat que comporta el segell de la UAB però complementada amb l´experiència dels millors directius de les cadenes Hesperia, Barceló, Solmelià, etc.

Els coneixements en finances es centren principalment en l´anàlisi dels estats financers en empreses hoteleres, la elaboració d´estratègies financeres coherents amb la resta de plans de l´empresa, la negociació bancària, la elecció idònia per cada cas de entre els nous instruments bancaris, la previsió de fluxes de caixa, l´anàlisi de inversions, el càlcul de costos per producte i servei, l´estudi dels diferents sistemes de imputació de costos, la elaboració d´un pressupost per a l´hotel i per a la cadena, etc.

Els coneixements en marketing i gestió comercial han de girar al voltant de la gestió de la marca, de les tarifes, del revenue management , de la gestió comercial, de la comunicació i en general, de la elaboració d´un pla de marketing hoteler.

És indubtable que, en qualsevol tipus de empresa però més si cal en una hotelera en plena expansió, les àrees de marketing i de finances han d´anar perfectament coordinades. Per a treballar en aquest sentit, el Postgrau en Màrketing i finances hoteleres compta amb un completíssim cas on line creat i tutoritzat per el director comercial de la cadena Barceló i un consultor en finances, que haurà de superar-se per a obtenir la titulació de postgrau.

Objectius

L´objectiu del programa de Postgrau en Màrketing i Finances Hoteleres és proporcionar aquells coneixements, habilitats i tècniques específiques que capaciten al professional per a dirigir, administrar i gestionar hotels i grups hotelers de forma innovadora, estratègica i eficaç.

Des de la coordinació del Programa entenem que com a tot procés de formació però especialment el dirigit a professionals en hostaleria, aquest aprenentatge ha de ser àgil i amè però a la vegada interessant i rigorós.

Destinataris

Professionals que desenvolupen la seva tasca en qualsevol departament hoteler, interessats en adquirir una major formació en les àrees de marketing i finances al més alt nivell que els capaciti per ocupar millors posicions en les grans corporacions i grups hotelers.

Metodologia

Les classes del programa es realitzaran fonamentalment en castellà. Tanmateix, els materials de treball es podran composar de publicacions en diferents idiomes, principalment en castellà i anglès que estaran disponibles, en qualsevol cas, en format paper i digital a través de la plataforma del Postgrau.

Aquest programa de formació de tercer cicle es presenta en un format bimodal, en el que es combinen les tècniques docents de l´ensenyament presencial i de l´educació a distancia fonamentalment en el tema del cas.

Sessions presencials . Els coneixements del curs s´impartiran majoritàriament durant les sessions presencials, on es combinaran els continguts teòrics amb l´anàlisi pràctic. Les sessions teòriques es realitzaran l´inici de cada mòdul i les pràctiques inclouran l´estudi de casos per part dels professors del sector així com la simulació d´escenaris per a la presa de decisions.

Plataforma virtual. La totalitat dels continguts es proporcionaran mitjançant documents i materials disponibles en el domini exclusiu del programa en Internet i seran d´accés i descàrrega exclusius per als alumnes del programa. Tanmateix la plataforma garanteix l´atenció i la comunicació permanent entre els alumnes, la coordinació i el professorat del programa permetent oferir una formació continuada al llarg del curs. Així, l´alumne trobarà avisos, horaris, correus electrònics i foros temàtics a més de materials de ampliació i de casos pràctics.

Visites a hotels i centrals hoteleres . Amb l´objectiu de verificar i contrastar tots els coneixements adquirits, puntualment es podran realitzar visites a hotels o centrals de cadenes.

Indiscutiblement un dels principals actius d´aquests programa és la riquesa d´experiències aportades per els propis participants. Per això, el professorat dinamitzarà les classes, estimulant la participació activa dels alumnes i afavorint el debat entre tots els participants, doncs la seva participació en els debats són fonamentals per a afavorir l´intercanvi d´opinions i el contrast dels temes tractats.

Titulacions

Aquest programa permet obtenir la titulació de:

  • Postgrau en Màrketing i Finances Hoteleres de la Universitat Autònoma de Barcelona cursant la totalitat del programa, incloent-hi les pràctiques en empresa i el Projecte.

  • Certificats d´assistència de l´Escola de Postgrau de la UAB per a les persones que realitzin un o més mòduls del programa en format de cursos d´especialització.

  • *Nota: Les persones sense titulació universitària però amb experiència suficient acreditada només tindran dret a certificat d´assistència.

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´estudiant 2015-2016
Simulador del preu de la teva matrícula
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB
Consulta l´aulari de FUABformació
Borsa de treball de la EUTDH
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil