El mercat turístic català augmenta només en un 0,2% respecte al 2007 i mostra una desacceleració més intensa que l'espanyol

">El mercat turístic català augmenta només en un 0,2% respecte al 2007 i mostra una desacceleració més intensa que l'espanyol

">
Universitat Autònoma de Barcelona

L´activitat turística a Catalunya s´estanca

El mercat turístic català augmenta només en un 0,2% respecte al 2007 i mostra una desacceleració més intensa que l'espanyol

Juan Antonio Duro
Juan Antonio Duro

La maduresa del mercat i la desacceleració econòmica es reflecteixen en l' augment escàs de l'activitat turística a Catalunya, que es situaria en el 0,2% al 2008, clarament inferior a l'enregistrat els anys anteriors. Aquestes dades es desprenen de la setena edició de l'Índex UAB d'Activitat Turística, un estudi que permet predir l'evolució de la demanda turística i que ja ha esdevingut un indicador clàssic del sector. Com a novetats, l'Índex incorpora sengles anàlisis de la intensitat de generació d'ocupació del turisme i de la concentració temporal de la demanda turística (estacionalitat) a Espanya, a més d'incloure, per segon any consecutiu, les previsions per a l'Estat.

Les previsions per a Catalunya


L'Índex UAB d'Activitat Turística mostra un increment de l'activitat turística estrangera a Catalunya del 0,2% per al 2008, confirmant una conjuntura de clar estancament. Catalunya continuarà sent la comunitat autònoma que rebrà més turistes estrangers, 16,4 milions el 2007, però el gruix dels seus mercats principals -Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Bèlgica i Holanda- perden força.

Les previsions per al 2008 auguren un increment en el nombre de turistes estrangers, del 2,7%, combinat novament amb una reducció de les estades mitjanes de gairebé un 4%. La despesa mitjana diària, no obstant, es preveu que augmenti en un lleuger 1,3%.

Les previsions per a Espanya


La desacceleració al conjunt d'Espanya és menys intensa que a Catalunya. El 2008, segons es preveu, es superaran els 60 milions de turistes estrangers, un creixement del 2,3% respecte al 2007. Tots els grans mercats emissors individualitzats mostrarien ascensos, sobretot en el cas italià i portuguès.

En termes de pernoctacions hoteleres, l'increment previst és del 1,8%, xifra inferior a la d'anys anteriors.

Tot i el creixement lleu, el gran problema continua sent la reduïda translació en despesa real i, per tant, en activitat turística. Les previsions, en aquest sentit, apuntarien a un augment de la despesa real del turisme estranger a Espanya només de l'1,2% que, combinat amb l'ascens previst en el nombre de turistes, produirien una nova reducció en la despesa per turista real pel que fa al mercat estranger, de l'1,1%, reducció en línia amb la de l'any anterior.

Ocupació i estacionalitat


L'Índex UAB compta enguany amb dues novetats. Una, és, al capítol 4, l'anàlisi comparativa i sectorial sobre la intensitat de la generació d'ocupació del turisme a Espanya els últims anys. Aquest estudi, a més de desmitificar l'elasticitat del sector, mostra que el 10% del creixement mitjà de l'ocupació global a l'Estat, que va ser del 3,2% entre els anys 2000 i 2005, s'atribueix al turisme, essent les Illes Balears i les Illes Canàries les CCAA amb un percentatge de contribució més alt: al voltant del 15%.

L'altra novetat és també una anàlisi, al capítol 5, sobre la concentració temporal de la demanda turística a Espanya i les seves regions, un fenomen conegut com estacionalitat, i que constitueix un dels principals aspectes definitoris del sector turístic. Com a indicador de demanda turística s'han emprat les pernoctacions hoteleres en el període 1999-2005. Les principals conclusions de l'estudi són un cert enquistament del grau de concentració temporal de la demanda, la divergència entre comunitats autònomes –essent de nou els arxipèlags els que reflecteixen una major concentració-, i la correlació positiva entre concentració temporal i creixement de la demanda.

L'Índex UAB d'Activitat Turística ha estat elaborat per un equip de professors, investigadors i col•laboradors de l'Àrea d'Economia Aplicada i Gestió Empresarial de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per l'economista Juan Antonio Duro.

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´estudiant 2016-2017
Simulador del preu de la teva matrícula
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB
Consulta l´aulari de FUABformació
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil