Universitat Autònoma de Barcelona

Amb títol de CFGS o equivalent

Titulacions que donen dret a aquest accés

  • Tècnic superior de FP.

  • Tècnic superior d´arts plàstiques i disseny.

  • Tècnic esportiu superior.

  • Titulacions equivalents a les anteriors.

Accés

Els alumnes que tinguin alguna de les titulacions relacionades més amunt, podran accedir a estudis universitaris de Grau sense fer cap prova d´accés. La nota mitjana de l´expedient del cicle formatiu (sobre 10) equivaldrà a la nota d´admissió de la fase general.

Podran millorar la seva nota d´admissió mitjançant la fase específica. El contingut de la prova serà el que s´hagi establert per a les matèries de modalitat de 2n de batxillerat i l´examen serà el mateix que pels estudiants de batxillerat.

Nota d´admissió

La nota d´admissió a la universitat serà la mitjana de l´expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda en la fase específica. Serà d´un mínim de 5 a un màxim de 14.

Es calcula amb la fòrmula:

Nota d´admissió = NMC + (a * M1) + (b * M2)

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica.
a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 - 0,2)

Per tant, l´estudiant obté una nota d´admissió diferent per cada títol de Grau i Universitat on sol·liciti ser admès.

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´estudiant 2016-2017
Simulador del preu de la teva matrícula
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB
Consulta l´aulari de FUABformació
Borsa de treball de la EUTDH
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil