Universitat Autònoma de Barcelona

Adaptació dels estudis als crèdits ECTS

Al juny de 1999, 29 països van firmar la Declaració de Bolonya amb la intenció de poder disposar de l'Espai Europeu d'Educació Superior a partir de l'any 2010, espai basat en el seu creixement econòmic, la seva competivitat internacional i la seva cohesió social a través de l'educació i la formació dels ciutadans i ciutadanes al llarg de la seva vida i la seva mobilitat.

Aquest nou sistema comportarà una sèrie d'avantatges per a tots els estudiants:

 • Permetrà equiparar les titulacions.
 • Constarà de dos cicles principals dels estudis: grau i postgrau. Les titulacions seran més curtes (títol de grau) i se suprimirà l'actual divisió entre diplomatures i llicenciatures, la qual cosa facilitarà un nou accés al mercat laboral.
 • Hi haurà un títol d'especialització (títol de postgrau o màster).
 • S'aplicarà el Sistema Europeu de Crèdits de Transferència (ECTS) , la nova unitat que valorarà l'activitat acadèmica segons els ensenyaments teòrics i pràctics i el treball personal de l'estudiant.
 • Es promourà la mobilitat d'estudiants, professors i personal d'administració i serveis.
 • Es potenciarà la cooperació europea en tots els àmbits.

La Diplomatura de Turisme que s'imparteix en la nostra Escola és una de les 6 diplomatures que la Universitat Autònoma de Barcelona adapta al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Aquesta titulació s'afegeix a les onze llicenciatures i als tres màsters que ja van iniciar el Pla d'Adaptació de la Generalitat de Catalunya el curs 2003-2004.

Aquestes titulacions s'incorporen, d'aquesta manera, a la nova metodologia docent basada en crèdits ECTS (European Credit Transfer System) . Els estudiants que finalitzin aquests estudis no obtindran un títol propi de la UAB, sinó que, directament, en acabar la carrera, obtindran el títol oficial. No obstant, se'ls atorgarà un certificat de l'Agència de Qualitat de la Generalitat de Catalunya conforme han realitzat aquests estudis en el marc d'adaptació a Bolonya.

Pel que fa a les llicenciatures ja adaptades, la proposta de la UAB és oferir 2 títols a la vegada, en el marc dels quatre o cinc anys previstos per a la titulació oficial, en el tercer any s'aconseguirà un títol propi de la UAB, reconegut per la Generalitat de Catalunya.
Concretament pel que fa als estudis de Turisme , s'implanta aquest pla pilot només amb les matèries del primer curs de la Diplomatura. Es tracta d'un projecte innovador en el qual el protagonsime del mètode d'ensenyament es trasllada i se centra en l'estudiant, enlloc del professor.

Amb la designació per part de la UAB de la titulació de Turisme es reconeix la qualitat i singularitat dels estudis de Diplomatura en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera i les seves titulacions conjuntes, així com la provada competència en la gestió docent i l'adaptació als canvis que el nou mercat i condicions precisen.

Cal recordar que ja al curs 2004-2005, l'EUTDH va decidir posar en pràctica les accions i mesures necessàries per tal d'impartir algunes matèries de la Diplomtaura de Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera d'acord als criteris que suposen els ECTS, com a experiència pilot.

Les conseqüències i les claus determinants de l'adaptació al nou marc de convergència europea seran:

 • Introducció del perfil de competències conjuntament amb els objectius (més tradicionals) amb l'objecte de ser valorat i avaluat.
 • Acceptació d'un procés gradual i progressiu de canvi.
 • El professor assumeix un protagonisme de més valor afegit al convertir-se en tutor i orientador en el procés d'aprenentatge de l'estudiant.
 • L'alumne assumeix un rol més actiu i dinàmic en tot el procés.
 • Introducció de criteris de qualitat a l'ensenyament.
 • Necesssitat de contrastar i validar les competències per part del sector laboral i professional.

La Universitat Autònoma de Barcelona és capdavantera en la implantanció del model europeu perquè està convençuda que els estudiants han d'estar preparats per poder treballar o poder continuar estudiant en qualsevol país europeu i que han de disposar de les competències acadèmiques i professionals que facilitin la inserció laboral.

Formar part d'una titulació adaptada vol dir estudiar amb metodologies docents més adients a l'entorn en el qual l'estudiant desenvoluparà el seu futur professional.

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´Estudiant 2014-15
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB 2015-2016
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil