Universitat Autònoma de Barcelona

Més informació


En compliment de la LOPD 15/99, us informem que la formalització d'aquest formulari implica el consentiment explícit que les dades personals facilitades de l'interessat siguin incorporades i tractades en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és EUTDH, per tal d'organitzar les accions educatives, formatives i els esdeveniments relacionats amb l'activitat del Centre, així com per desenvolupar les activitats de promoció i difusió que siguin del seu interès. Els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal podran ser exercits si us poseu en contacte amb nosaltres a l'adreça electrònica eutdh@uab.cat o a l'adreça postal Edifici Blanc. Vila Universitària, 08193-Bellaterra (Barcelona).
Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2015-2016
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version