Universitat Autònoma de Barcelona

Més informació 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, l´informem que les dades personals facilitades en aquest formulari passaran a formar part d´un fitxer de dades de caràcter personal del qual n´és responsable Serveis de Turisme i d´Hosteleria Campus SA, amb la finalitat d'organitzar les accions educatives, formatives i els esdeveniments relacionats amb les activitats de Serveis de Turisme i d´Hosteleria Campus SA, així com per a desenvolupar les activitats de promoció i difusió que siguin del seu interès. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats. En qualsevol moment, pot exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, enviant un escrit i adjuntant fotocòpia del document d´identitat a Serveis de Turisme i d´Hosteleria Campus SA, amb domicili a l´Edifici Blanc, Vila Universitària, 08193-Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

 

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version